Bài tập tư duy mới vừa cập nhật ngày 23/06/2024

(*) Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tư duy dành cho trẻ 2-4 tuổi file PDF chất lượng cao hoặc có thể làm online trực tiếp trên máy

Toán tư duy - Math (2-4 tuổi)

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập toán tư duy dành cho trẻ từ 2-4 tuổi

Toán 2-4 tuổi – Nhận biết số

Nối số tương ứng, nhận biết các số, nối các điểm, ….

Toán 2-4 tuổi – Đếm số

Đếm đối tượng, đếm số lượng,…

Toán 2-4 tuổi – Hình dạng

Nhận biết hình dạng, vẽ hình theo mẫu, hình giống nhau, tô màu các hình,….

Toán 2-4 tuổi – Vị trí

Vị trí trên dưới, trái phải, trong ngoài, trước sau,….

Toán 2-4 tuổi – So sánh

So sánh cao thấp, so sánh to nhỏ, so sánh nhiều ít, so sánh giống khác,….

Toán tư duy 2-4 tuổi

Tiếng anh - English (2-4 tuổi)

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tư duy tiếng anh dành cho trẻ từ 2-4 tuổi

Alphabets (Bảng chữ cái)

Match Alphabet, Match letters, Recognize letters, Identify Letters, …

Phonics (Ngữ âm)

Phonic Sounds, Beginning Sounds, Phonic Match,

Vocabulary (Từ vựng)

Sight Words, …

Writing (Viết)

Write Letters, Trace the Lines, Write Words, Trace and Color, …

Tiếng anh 2-4 tuổi

Khoa học - Sciense (2-4 tuổi)

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tư duy khoa học dành cho trẻ từ 2-4 tuổi

Động vật

Nhận biết các loài động vật, Matching,….

Thực vật

Nhận biết, trái cây, các loài hoa, rau củ quả,…

Đồ vật

Nhận biết đồ vật,….

Màu sắc

Nhận biết màu sắc, Matching,….

Phương tiện giao thông

Phương tiện giao thông đường bộ, dưới nước,…

Khoa học 2-4 tuổi

Nghệ thuật - Tô màu (2-4 tuổi)

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tư duy nghệ thuật dành cho trẻ từ 2-4 tuổi