Toán tư duy - Math (4-6 tuổi)

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập toán tư duy dành cho trẻ từ 4-6 tuổi

Toán 4-6 tuổi – Phép cộng

Cộng đối tượng, cộng ngón tay, cộng theo dãy số, cộng phạm vi 10,…

Toán 4-6 tuổi – Phép trừ

Tìm số còn thiếu, trừ đối tượng, trừ và tô màu, trừ theo dãy số,….

Toán 4-6 tuổi – Nhận biết số

Số thứ tự, nhận biết số, nối số tương ứng, tập viết chữ số,…

Toán 4-6 tuổi – Đếm số

Đếm đối tượng, đến con vật, đếm hình dạng, đếm và viết,….

Toán 4-6 tuổi – Hình dạng

Nhận biết hình dạng, vẽ hình theo mẫu, tô màu các hình, sắp xếp hình dạng,….

Toán 4-6 tuổi – Vị trí (đang cập nhật)

Vị trí trong ngoài, vị trí trên dưới, vị trí trái phải,….

Toán 4-6 tuổi – So sánh

So sánh cao thấp, so sánh dài ngắn, so sánh nhanh chậm, ….

Toán 4-6 tuổi – Thời gian

Nối giờ tương ứng, chọn giờ đúng,….

Toán tư duy 4-6 tuổi

Tiếng anh - English (4-6 tuổi)

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tư duy tiếng anh dành cho trẻ từ 4-6 tuổi

Alphabets (Bảng chữ cái)

Missing Letters, Color by Letter, …

Phonics (Ngữ âm)

Ending Sounds, Rhyming pictures, Identify phonic word, …

Vocabulary (Từ vựng)

Opposite Words, Rhyming Words, …

Writing (Viết)

Write Letters, Trace the Lines, Write Words, Trace and Color, …

Vowels (Nguyên âm)

Vowel Sounds, Missing Vowels, Middle Sounds, …

Consonants (Phụ âm)

Beginning consonants, Ending consonants, ….

Pronouns (Đại từ)

Pronouns, ….

Tiếng anh 4-6 tuổi

Prepositions (Giới từ)

Prepositions, …

Nouns (Danh từ)

Naming words, …

Articles (Bài viết)

Articles, …

Homophones (Từ đồng âm)

Trace and Color, …

Compound Words (Từ ghép)

Identify Compound words, Make compound words, …

Blends and Digraphs

Blends and Digraphs, …

Khoa học - Sciense (4-6 tuổi)

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tư duy khoa học dành cho trẻ từ 4-6 tuổi

Động vật

Nhận biết các loài động vật, Matching,…

Thực vật

Nhận biết các loài thực vật, trái cây, rau củ, các loài hoa, …

Đồ vật

Nhận biết đồ vật, Matching,…

Đồ chơi

Nhận biết các loại đồ chơi, matching,…

Màu sắc

Nhận biết màu sắc, phân biệt màu sắc, matching,…

Con người

Nhận biết các bộ phận trên cơ thể, …

Phương tiện giao thông

Nhận biết các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường không,….

Khoa học 4-6 tuổi

Nghệ thuật - Tô màu (4-6 tuổi)

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tư duy nghệ thuật dành cho trẻ từ 4-6 tuổi