TOÁN TƯ DUY – MATH

Toán tư duy dành cho trẻ bao gồm nhiều chủ đề khác nhau. Mỗi chủ đề toán tư duy sẽ được phân loại theo từng độ tuổi phù hợp. Trong mỗi một chủ đề sẽ có nhiều dạng bài tập khác nhau. Chọn một chủ đề và độ tuổi bên dưới để tải xuống các bài tập toán tư duy file PDF chất lượng cao hoặc có thể làm online trực tiếp trên máy

Bài tập toán tư duy mới vừa được cập nhật

Toán tư duy cho trẻ 2-4 tuổi

Toán tư duy dành cho trẻ 2-4 tuổi bao gồm 5 chủ đề chính. Trong mỗi một chủ đề sẽ có nhiều dạng bài tập khác nhau. Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập toán file pdf dành cho trẻ 2-4 tuổi

Toán 2-4 tuổi – Nhận biết số

Nối số tương ứng, nhận biết các số, nối các điểm, ….

Toán 2-4 tuổi – Đếm số

Đếm đối tượng, đếm số lượng,…

Toán 2-4 tuổi – Hình dạng

Nhận biết hình dạng, vẽ hình theo mẫu, hình giống nhau, tô màu các hình,….

Toán 2-4 tuổi – Vị trí

Vị trí trên dưới, trái phải, trong ngoài, trước sau,….

Toán 2-4 tuổi – So sánh

So sánh cao thấp, so sánh to nhỏ, so sánh nhiều ít, so sánh giống khác,….

Toán tư duy 2-4 tuổi

Toán tư duy cho trẻ 4-6 tuổi

Toán tư duy dành cho trẻ 4-6 tuổi bao gồm 8 chủ đề chính. Trong mỗi một chủ đề sẽ có nhiều dạng bài tập khác nhau. Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập toán pdf dành cho trẻ 4-6 tuổi

Toán 4-6 tuổi – Phép cộng

Cộng đối tượng, cộng ngón tay, cộng theo dãy số, cộng phạm vi 10,…

Toán 4-6 tuổi – Phép trừ

Tìm số còn thiếu, trừ đối tượng, trừ và tô màu, trừ theo dãy số,….

Toán 4-6 tuổi – Nhận biết số

Số thứ tự, nhận biết số, nối số tương ứng, tập viết chữ số,…

Toán 4-6 tuổi – Đếm số

Đếm đối tượng, đến con vật, đếm hình dạng, đếm và viết,….

Toán 4-6 tuổi – Hình dạng

Nhận biết hình dạng, vẽ hình theo mẫu, tô màu các hình, sắp xếp hình dạng,….

Toán 4-6 tuổi – Vị trí (đang cập nhật)

Vị trí trong ngoài, vị trí trên dưới, vị trí trái phải,….

Toán 4-6 tuổi – So sánh

So sánh cao thấp, so sánh dài ngắn, so sánh nhanh chậm, ….

Toán 4-6 tuổi – Thời gian

Nối giờ tương ứng, chọn giờ đúng,….

Toán tư duy 4-6 tuổi

Toán tư duy lớp 1

Toán tư duy lớp 1  bao gồm 4 chủ đề chính. Trong mỗi một chủ đề sẽ có nhiều dạng bài tập khác nhau. Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập toán lớp 1 pdf

Toán lớp 1 – Phép cộng

Cộng phạm vi 20, cộng hai số giống nhau, tách số thành phép cộng, cộng số có 2 chữ số, chọn đúng sai, cộng trên trục số, tìm số còn thiếu,….

Toán lớp 1 – Phép trừ

Tìm số trừ, tìm hiệu, chọn đúng sai, trừ trên trục số, tìm phép trừ, trừ phạm vi 10, trừ và nối,….

Toán lớp 1 – Thời gian

Xác định giờ, chọn giờ đúng, nối đồng hồ, vẽ kim đồng hồ, nhận biết thời gian,….

Toán lớp 1 – Đếm số (đang cập nhật)

Đếm đối tượng, đếm chẵn lẻ, đếm tiến lùi, đếm và nối,….

Toán tư duy tiếng anh – Lớp 1 (đang cập nhật)

Toán tư duy bằng ngôn ngữ tiếng anh

Toán tư duy lớp 1

Toán tư duy lớp 2

Toán tư duy lớp 2  bao gồm 3 chủ đề chính. Trong mỗi một chủ đề sẽ có nhiều dạng bài tập khác nhau. Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập toán tư duy lớp 2 pdf

Toán lớp 2 – Phép cộng

Cộng đối tượng, cộng tổng hợp, đề luyện tập,…. (đang cập nhật)

Toán lớp 2 – Phép trừ

Trừ đối tượng, chọn đúng sai, tổng hợp, đề luyện tập,… (đang cập nhật)

Toán lớp 2 – Đếm số

(đang cập nhật)

Toán tư duy tiếng anh – Lớp 2 (đang cập nhật)

Toán tư duy bằng ngôn ngữ tiếng anh

Toán tư duy 2

Bài tập Toán tư duy nổi bật

Thực hiện phép cộng - B9 toán tư duy