Điều khoản sử dụng

GIỚI THIỆU

Cảm ơn bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Đây là Website tải xuống các tài liệu bài tập tư duy dành cho trẻ theo các chủ đề phổ biến như Toán, Tiếng anh, Khoa học, Nghệ thuật,… Để truy cập và tải xuống các tài liệu của steamkids.com.vn, bạn có thể phải đăng ký tài khoản. Dưới đây là các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản.

ĐIỂU KHOẢN DỊCH VỤ

1- CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

 • Bằng việc truy cập hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ này. Bạn cũng xác nhận rằng bạn ít nhất 14 tuổi hoặc nếu bạn dưới 14 tuổi, bạn có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, những người này sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Điều khoản Dịch vụ này của bạn.
 • Trường hợp bạn chưa đủ 14 tuổi, bạn cần được sự cho phép của người giám hộ hợp pháp đăng ký tài khoản cho bạn.
 • Các điều khoản này có thể được chúng tôi cập nhật. Bạn có thể xem bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào tại đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi có bất kỳ thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ thể hiện sự chấp nhận Điều khoản Dịch vụ mới của bạn.
 • Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào trong tương lai do chúng tôi quy định.

2- CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN NỘI DUNG

 • Tất cả các file tài liệu, bài tập trên trang steamkids.com.vn đều do đội ngũ của STEAM KIDS xây dựng và sáng tạo. Chúng tôi không đồng ý và không cho phép bạn sử dụng các nội dung và dữ liệu của steamkids.com.vn để sử dụng vào các mục đích khác mà chưa có sự đồng ý của chúng tôi.
 • Việc tái sử dụng bất kỳ hình ảnh, file hay video nào trong nội dung sản phẩm cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm.
 • Tất cả sản phẩm số, tài liệu, hình ảnh mà bạn đã mua và tải xuống đều không được phép bán lại hoặc phân phối lại bằng bất kỳ hình thức nào khác. Nếu chúng tôi phát hiện ra, tài khoản của bạn sẽ bị khoá vĩnh viễn mà không cần cảnh báo trước.
 • Trong trường hợp các vi phạm trở lên nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp và xử lý.

3- CHÍNH SÁCH VỀ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ

 • Dịch vụ cho phép người dùng (“Người dùng”) đăng ký tài khoản trên Dịch vụ để tạo và cập nhật hồ sơ trực tuyến trên steamkids.com.vn. Mỗi người dùng có thể tạo nhiều tài khoản khác nhau trên steamkids.com.vn sử dụng các hình thức đăng nhập thông qua Email, số điện thoại, Facebook, hoặc Google.
 • Để truy cập và sử dụng dịch vụ được cung cấp trên website steamkids.com.vn, Người dùng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký Thành Viên trên website steamkids.com.vn, thông tin bắt buộc cần phải điền vào mẫu đăng ký Thành Viên gồm: Họ và tên, email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ,… Thành Viên tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp, website steamkids.com.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan đến thông tin đã cung cấp của Thành Viên.
 • Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra của tài khoản đó. Mỗi tài khoản phải được sử dụng riêng và không được chuyển nhượng. Bạn đồng ý: Sử dụng tài khoản của bạn cho cá nhân mình và không chia sẻ tài khoản với người khác;
 • Nếu chúng tôi phát hiện ra hoạt động bất thường trên tài khoản của bạn hoặc bạn chia sẻ tài khoản cho người khác, tài khoản của bạn sẽ bị khoá vĩnh viễn mà không cần cảnh báo trước. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra báo cáo tải xuống và nếu bất kỳ người dùng nào bị phát hiện lợi dụng ưu đãi của chúng tôi sẽ bị chấm dứt tài khoản của họ.

4- CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Tất cả các thông tin của khách hàng cung cấp đều được sử dụng với mục đích hoàn thiện đầy đủ thông tin của quá trình mua và cung cấp sản phẩm.
 • Xin vui đọc chi tiết chính sách bảo mật thông tin tại trang: Chính sách bảo mật

5- CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

 • Chúng tôi không hoàn tiền sau khi đơn hàng đã hoàn tất trừ trường hợp sản phẩm không thể sử dụng được bình thường.
 • Nếu sản phẩm không thể sử dụng được, chúng tôi sẽ cần thời gian để tìm hiểu và sửa lỗi. Nếu không, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho bạn.

6- CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

 • Chúng tôi triển khai các kênh hỗ trợ khách hàng qua email: lienhe.steamkids@gmail.com và Fanpage Facebook tại đây
 • Tùy thuộc vào các nội dung yêu cầu hỗ trợ. Chúng tôi sẽ phản hồi lại trong vòng 24h đến 48h kể từ khi nhận được yêu cầu hỗ trợ.