BÀI TẬP TIẾNG ANH – ENGLISH

Bài tập tiếng anh dành cho trẻ bao gồm có tất cả 22 chủ đề khác nhau. Mỗi chủ đề bài tập tiếng anh sẽ được phân loại theo từng độ tuổi phù hợp. Trong mỗi một chủ đề sẽ có nhiều dạng bài tập khác nhau. Chọn một chủ đề và độ tuổi bên dưới để tải xuống các bài tập tiếng anh file PDF chất lượng cao hoặc có thể làm online trực tiếp trên máy

Bài tập Tiếng anh cho trẻ 2-4 tuổi

Tiếng anh dành cho trẻ 2-4 tuổi gồm có 4 chủ đề chính. Trong mỗi một chủ đề sẽ có nhiều dạng bài tập khác nhau. Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tiếng anh file pdf dành cho trẻ 2 tuổi, 3 tuổi4 tuổi

Alphabets (Bảng chữ cái)

Match Alphabet, Match letters, Recognize letters, Identify Letters, …

Phonics (Ngữ âm)

Phonic Sounds, Beginning Sounds, Phonic Match,

Vocabulary (Từ vựng)

Sight Words, …

Writing (Viết)

Write Letters, Trace the Lines, Write Words, Trace and Color, …

Tiếng anh 2-4 tuổi

Bài tập Tiếng anh cho trẻ 4-6 tuổi

Tiếng anh dành cho trẻ 4-6 tuổi gồm có 13 chủ đề chính. Trong mỗi một chủ đề sẽ có nhiều dạng bài tập khác nhau. Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tiếng anh file pdf dành cho trẻ trên 4 tuổi, 5 tuổi6 tuổi

Alphabets (Bảng chữ cái)

Missing Letters, Color by Letter, …

Phonics (Ngữ âm)

Ending Sounds, Rhyming pictures, Identify phonic word, …

Vocabulary (Từ vựng)

Opposite Words, Rhyming Words, …

Writing (Viết)

Write Letters, Trace the Lines, Write Words, Trace and Color, …

Vowels (Nguyên âm)

Vowel Sounds, Missing Vowels, Middle Sounds, …

Consonants (Phụ âm)

Beginning consonants, Ending consonants, ….

Pronouns (Đại từ)

Pronouns, ….

Tiếng anh 4-6 tuổi

Prepositions (Giới từ)

Prepositions, …

Nouns (Danh từ)

Naming words, …

Articles (Bài viết)

Articles, …

Homophones (Từ đồng âm)

Trace and Color, …

Compound Words (Từ ghép)

Identify Compound words, Make compound words, …

Blends and Digraphs

Blends and Digraphs, …

Bài tập Tiếng anh lớp 1 - 3

Bài tập Tiếng anh lớp 1-3 gồm có 11 chủ đề chính. Trong mỗi một chủ đề sẽ có nhiều dạng bài tập khác nhau. Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tiếng anh file pdf dành cho trẻ lớp 1, lớp 2 và lớp 3

Vocabulary (Từ vựng)

Sight Words, Match pictures with words, …

Pronouns (Đại từ)

Personal pronouns, Possessive pronouns, …

Nouns (Danh từ)

Identify nouns, Categorize nouns, Singular and Plural Nouns, …

Verbs (Động từ)

Action verbs, Use of has and have, …

Adjectives (Tính từ)

Identify Adjectives, Opposite Adjectives, Find Adjectives, …

Homophones (Từ đồng âm)

Match homophones, Identify words, Identify by pictures, …

Spellings (Chính tả)

Word Search, Crossword, Reading exercise, Irregular spellings, …

Tiếng anh lớp 1-3

Articles (Bài viết)

Articles, …

Sentences (Câu)

Declarative sentence, Exclamatory sentence, …

Miscellaneous (Tổng hợp)

Quiz, …

Determiners

Appropriate determiners, Demonstrative determiners, …

Bài tập Tiếng anh lớp 4-5

Bài tập Tiếng anh lớp 4-5 gồm có 10 chủ đề chính. Trong mỗi một chủ đề sẽ có nhiều dạng bài tập khác nhau. Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tiếng anh file pdf dành cho trẻ lớp 4 và lớp 5

Pronouns (Đại từ)

Identification of Pronouns, Reflexive Pronouns, …

Nouns (Danh từ)

Recall nouns, Grouping nouns, Irregular plurals, …

Verbs (Động từ)

Past tense of regular verbs, Past tense of irregular verbs, Past tense, …

Adjectives (Tính từ)

Use adjectives, Formation of adjectives, Use of adjectives, …

Adverbs (Trạng từ)

Use the adverbs, Use of adverbs, Formation of adverbs, …

Grammar (Ngữ pháp)

Punctuation, Formal & Informal, …

Spellings (Chính tả)

Spellings, Rhyming Words, Double Letters, …

Sentences (Câu)

Kinds of sentences, Make sentences, Match Sentences, …

Miscellaneous (Tổng hợp)

Dictionary Skills, …

Conjunctions

Conjunctions, …

Tiếng anh lớp 4-5

Bài tập Tiếng anh nổi bật

Beginning Sounds - B37 bài tập tư duy tiếng anh,bài tập tư duy tiếng anh miễn phí